Contact

Nærmere oplysninger og evt. indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

 

 

 

Formand:

Per Boalth Rasmussen,

telefon: 28 76 74 76,

E-mail: boalt@live.dk

 

Kasserer:

Kathe Rasmussen

telefon: 

E-mail: