About Us


Danseklubben TAKT har hjemsted i Helsingør Kommune. Træningsaktiviteterne foregår i gymnastiksalen på Skolen ved Gurrevej, Helsingør.

 

Klubben har en lang historie inden for Rock 'n' Roll, Jitterbug og Boogie Woogie, hvor klubbens dansere har vundet mange nationale- og internationale mesterskaber.

I de senere år har andre dansearter som f.eks. Argentinsk Tango fundet vej til klubben - og det er blevet en vældig populær aktivitet.

 

Der tilbydes ikke undervisning, idet det forventes, at alle aktive medlemmer - enten har lært at danse eller p.t. får undervisning et andet sted. I stedet for egentlig undervisning drager danserne nytte af hinandens erfaringer, når der trænes. TAKT's opgave er derfor kort fortalt, at tilbyde træningsmulighed og hyggeligt samvær for de danseinteresserede.

 

TAKT er medlem af Dansk Idrætsforbund, Dans Danmark.

 

Klubbens træningstider er:

Søndage fra kl. 10:00 - 13:00

Ansvarlig leder: Svend Hansen

 

Kontingentet er p.t. 150 kr. årligt.

 

Nærmere oplysninger og evt. indmeldelse kan ske ved henvendelse til: Formand: Per Boalth Rasmussen, telefon/sms: 28767476